Benvolgudes presidentes, benvolguts presidents:
Arran de la situació i evolució de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, i pel que respecta a l’àmbit esportiu, preguem la màxima col·laboració de les institucions (diputacions i ajuntaments) i entitats esportives (federacions i clubs esportius) en la tasca imprescindible de contenció de la possible propagació de la infecció. Volem recordar que ens trobem davant d’una emergència sanitària internacional i que, per tant, totes les mesures a prendre han de seguir les directrius de les autoritats sanitàries.

Siguiendo las pautas del Consejo Superior de Deportes, en la Campaña de protección al menor (https://www.csd.gob.es/es/el-abuso-sexual-infantil-queda-fuera-de-juego
https://www.csd.gob.es/es/el-abuso-sexual-infantil-queda-fuera-de-juego), y en la promoción de entornos seguros para su desarrollo, libres de cualquier forma de violencia, abuso o explotación, acompañamos una breve guía informativa sobre los principales problemas asociados a las TRICs (Tecnologías y las Redes de Información y Comunicación).

© 2016 Federación de Squash de la Comunidad Valenciana